Home » Monen pelaajan pelit internetissä

Internet on tuonut aivan uudenlaisen ja kiehtovan tavan pelata toimintapelejä: monen pelaajan samanaikaiset pelit. Monen pelaajan pelit voidaan toteuttaa kahdella tavalla, joko niin, että pelinäkymä on kaikille pelaajille sama, tai sitten jokaisella pelaajalla on oma näkymänsä peliin.

Samannäkymän pelejä nähtiin paljon TV:ssä muutama vuosi sitten, ja niitä pelattiin puhelinten tekstiviestillä, yleensä niin että annettiin X ja Y -koordinaatit, joiden perusteella koitettiin osua toisiin pelaajiin. Tällaisia TV-pelejä olivat mm. Katapultti ja Zäp. Nyt sama pelitekniikka on tietysti helposti toteutettavissa myös internetissä. Toinen tapa toteuttaa monen pelaajan peli on sellainen, että jokaisella pelaajalla on oma henkilökohtainen näkymä peliin. Kyse on siis oikeastaan virtuaalitodellisuudesta, tosin vain näköaistin osalta. Tämä kiehtova mahdollisuus on otettu käyttöön monissa suosituissa monen pelaajien toiminta- ja taistelupeleissä. Yksi suosittu monen pelaajan taistelupeli on World of Tanks, jota pelataan useassa maassa.

Toinen tapa pelata samanaikaisesti muiden kanssa ovat erilaiset sosiaaliseen mediaan linkatut pelit, kuten Farm Ville ja Cafeland. Nämä ovat sivilisaatiopelejä, joissa usein pyritään ratkaisemaan erilaisia haasteita ja päästä tällä tavalla tavoitteiseen. Esimerkiksi maatilan hoito on erään suositun facebook-pelin teema. Näissä some-peleissä oman pelin tapahtumat näkyvät myös kavereille erilaisena päivityksinä, ja kavereiden on helppo liittyä mukaan peliin. Usein tällä tavalla mukaan tullut pelaaja saa jonkinlaisen edun tai bonuksen heti pelin alkaessa.